Nijmegen 12 november 2016


Wij hebben via de media geschokt kennisgenomen van de aantijgingen aan het adres van de oudervereniging.

De oudervereniging heeft altijd conform statuten een jaarlijkse ALV gehouden en daar verantwoording afgelegd aan de leden, zijnde ouders / verzorgers. Dit is telkens middels een PowerPoint presentatie gedaan, waarin alle uitgaven benoemd werden. Op de ALV zijn de leden in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen en zijn deze beantwoord. Daarna is de presentatie nog ruim een maand online gezet en is daarvan kennis gegeven aan de leden.

Van het afgelopen schooljaar 2015-2016 moet de presentatie nog online gezet worden. Dit zal binnenkort gebeuren.

Van de ouderbijdrage ( ter indicatie +-200 kinderen x 38,- =  7800,- ) verzorgde de OV de activiteiten. Het Sinterklaasfeest met cadeautjes, de schoolreis, jaarlijks aanvulling van de boeken in de docu,  het kerstfeest, carnaval, Pasen en een grootse sportdag! Ook werd de laatste jaren in februari het schoolschaatsen georganiseerd en aan het eind van het schooljaar de eindejaar bbq.

Daarnaast hebben wij een aantal jaren de TSO verzorgd. Dit op verzoek van Conexus die hier niet meer toe bereid was. De OV hield zich daarbij aan de fiscale regelgeving voor vrijwilligers. Ook  hiervan zal het verslag binnenkort online staan.  Met de nodige toelichting.

Ons motto is altijd geweest: Alles voor de kinderen !  U zult dan ook zien dat de gelden op deze wijze besteed en verantwoord zijn. Welkom op de website van de oudervereniging van de Montessorischool Lindenholt te Nijmegen.

Met deze website willen wij ouders, verzorgers, leerkrachten en andere belanghebbenden informeren over het hoe en waarom van de oudervereniging verbonden aan de Montessorischool Lindenholt te Nijmegen.

Op deze website vindt u onder meer informatie over de Vrijwillige OuderBijdrage (VOB). Dit is een van de belangrijke speerpunten van de oudervereniging. De oudervereniging bepaalt de hoogte hiervan en is verantwoordelijk voor het innen hiervan. Uiteraard is het niet de bedoeling dat de oudervereniging een grote 'pot' opbouwt. Het geld dat geincasseerd wordt komt ten goede aan activiteiten op school. Op de pagina ouderbijdrage vindt u alle informatie.

Ook wordt hier aandacht besteed aan de activiteiten welke georganiseerd worden door door de oudervereniging maar ook door de contactouders in overleg met de leerkrachten.

Daarnaast valt sinds schooljaar 2012-2013 ook de Tussen Schoolse Opvang (TSO) onder de verantwoordelijkheid van de oudervereniging. Elders op deze website vindt u alle informatie over de kosten en de organisatie. 

Deze website is bijgewerkt op 12 november 2016